Політика конфіденційності

Дана Політика визначає порядок отримання та відмови від отримання інформаційних та рекламних електронних повідомлень Виконавця (від імені Виконавця), порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації щодо Сторін, яка є конфіденційною, та/або інформацією з обмеженим доступом, що отримана Сторонами в процесі реєстрації Клієнта на Сайті, тощо.

Будь ласка, ознайомтеся з даною Політикою перед використанням Сайту.

Терміни

  • «Виконавець» – ТОВ «БЮРО ВИН»
  • «Клієнт» - фізична особа, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» надає свою згоду на обробку та використання персональних даних шляхом заповнення та збереженням реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину.
  • «Сайт інтернет-магазину» – сайт, що знаходиться за адресою у мережі Інтернет http:// , за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Клієнтів та надаються додаткові сервіси
  • «Інформаційний центр» – основні засоби інформаційної підтримки Клієнтів, а саме Сайт інтернет-магазину, телефони «гарячої лінії» +38 050 041 41 41 або email holle-online@goodwine.ua. Всі дзвінки за вказаним номерам у межах України оплачуються згідно тарифів оператора зв'язку.

Захист персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем на підставі згоди, отриманої від Клієнта згідно умов політики конфіденційності

Виконавець підтверджує та гарантує, що:

  • обробка персональних даних, отриманих від Клієнта, здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених випадками, передбачених законодавством України.
  • персональні дані обробляються Виконавцем на підставі згоди, що надана Клієнтом під час реєстрації на Сайті інтернет-магазину, у суворій відповідності з чинним законодавством України в сфері захисту Персональних даних;
  • при обробці персональних даних Виконавець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;
  • обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;
  • Виконавець зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Клієнта, окрім випадків, передбачених законодавством України.

Виконавець має право доручити обробку персональних даних Розпоряднику персональних даних чи бути Розпорядником персональних даних на умовах, визначених у відповідному письмовому договорі.

Розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.
Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначеними у договорі з Виконавцем.
Реєструючи на сайті інтернет-магазину, Клієнт підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами даної Політики конфіденційності, що розміщена за адресою http://
Клієнт не має права та використовувати Сайт інтернет-магазину, якщо він не згоден та не приймає умови даної Політики.
У випадку, якщо при використанні Сайту Клієнту будь-яким способом стала відома інформація відносно Виконавця та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, або інформації з обмеженим доступом, Учаснику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
Клієнт розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації за допомогою мережі Інтернет.
Клієнт визнає, що, у разі халатного відношення Клієнтом до безпеки та захисту його Персональних даних та Даних авторизації на Сайті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Облікового запису та Персональних і інших даних Клієнта. У такому випадку Виконавець не несе відповідальності за збитки, заподіяні Клієнту таким доступом.

Інформаційна підтримка (розсилки)

Реєструючись на Сайті інтернет-магазину, Учасник дає згоду на подальше отримання на його адресу електронної пошти, що зазначена в формі Реєстрації, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Виконавця /далі - Повідомлення/. Повідомлення надсилаються Клієнту не частіше 3 разів на тиждень на 1 електронну адресу. Клієнт має право відмовитись від отримання повідомлень шляхом, описаним у розділі даної Політики «Відмова від отримання повідомлень».

Відмова від отримання повідомлень

Клієнти, які не хочуть надалі отримувати повідомлення від Виконавця, мають право відписатися від розсилок отримання повідомлень, натиснувши на посилання «Відписатись тут», вказане в кінці будь-якого електронного повідомлення, надісланого Виконавцем та/або від його імені.

Зміна / редагування / видалення персональних даних.

Змінювати та редагувати свої персональні дані Клієнт може, зайшовши на Сайт інтернет-магазину за адресом своєю електронної пошти та паролем. Видалити свої персональні дані Клієнт може шляхом направлення Виконавцю електроного листа у довільній формі на припинення обробки своїх персональних даних із зазначенням особи, за електроною адресою: holle-online@goodwine.ua. Після отримання Виконавцем такого повідомлення обробка персональних даних Клієнта припиняється.

Повідомлення у випадку внесення змін до Політики конфіденційності

Виконавець залишає за собою право вносити зміни у дану Політику конфіденційності та періодично переглядати її умови. Нова редакція даної Політики набуває чинності з моменту її публікації на даному Сайті. Використовуючи Сайт Клієнт підтверджує згоду з умовами Політики в редакції, що діє на момент використання Клієнтом Сайту інтернет-магазину.

Інші умови

Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Клієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Контактна інформація

ТОВ «БЮРО ВИН», що знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 9,
тел.: +38 050 041 41 41
email: holle-online@goodwine.ua